HỆ THỐNG

Chúng tôi thường xuyên cập nhật nhằm hoàn thiện và tối ưu nhất cho khách hàng sử dụng.

Cập Nhật
Bảo Mật
Tận Tâm

Kinh Phí

Với số vốn không quá cao - khách hàng có thể sử dụng một server như ý muốn,Ngoài ra các bạn còn được hướng dẫn chỉnh sửa và quản lý server.

1.000.000 VND

Standard

 • Autoreset
 • Autoreset Vip
 • Autoreset Table
 • Autoreset Vip Table
 • Hệ Thống Danh Hiệu
 • Hệ Thống Tu Chân
 • Postitem hiển thị hình ảnh
 • Giới hạn reset theo top 1
 • Camera 3D
 • New Map
 • Gift Tân thủ
 • Hiệu ứng đặc biệt
 • Áo choàng mới
 • Đăng ký vip
 • Bonus vũ khí rồng
 • Hê thống pet mới
 • Hệ thống thú cưỡi mới
 • Master ss9 tác dụng
 • Giới hạn option drop
 • Giới hạn kết nối pc
 • Hê ngân hàng ngọc
 • Hệ thống thuê item
 • Event Team vs Team
 • Event sa mạc dungeon
 • Antihack Server
 • BloodCastle Vip
 • DevilCastle Vip
 • Bảng xếp hạng all
 • Bảng xếp hạng Class
 • Custom Monster Glow
 • Custom Vũ khí RF
1.200.000 VND

Business

 • Autoreset
 • Autoreset Vip
 • Autoreset Table
 • Autoreset Vip Table
 • Hệ Thống Danh Hiệu
 • Hệ Thống Tu Chân
 • Postitem hiển thị hình ảnh
 • Giới hạn reset theo top 1
 • Camera 3D
 • New Map
 • Gift Tân thủ
 • Hiệu ứng đặc biệt
 • Áo choàng mới
 • Đăng ký vip
 • Bonus vũ khí rồng
 • Hê thống pet mới
 • Hệ thống thú cưỡi mới
 • Master ss9 tác dụng
 • Giới hạn option drop
 • Giới hạn kết nối pc
 • Hê ngân hàng ngọc
 • Hệ thống thuê item
 • Event Team vs Team
 • Event sa mạc dungeon
 • Antihack Server
 • BloodCastle Vip
 • DevilCastle Vip
 • Bảng xếp hạng all
 • Bảng xếp hạng Class
 • Custom Monster Glow
 • Custom Vũ khí RF
1.500.000 VND

Professional

 • Autoreset
 • Autoreset Vip
 • Autoreset Table
 • Autoreset Vip Table
 • Hệ Thống Danh Hiệu
 • Hệ Thống Tu Chân
 • Postitem hiển thị hình ảnh
 • Giới hạn reset theo top 1
 • Camera 3D
 • New Map
 • Gift Tân thủ
 • Hiệu ứng đặc biệt
 • Áo choàng mới
 • Đăng ký vip
 • Bonus vũ khí rồng
 • Hê thống pet mới
 • Hệ thống thú cưỡi mới
 • Master ss9 tác dụng
 • Giới hạn option drop
 • Giới hạn kết nối pc
 • Hê ngân hàng ngọc
 • Hệ thống thuê item
 • Event Team vs Team
 • Event sa mạc dungeon
 • Antihack Server
 • BloodCastle Vip
 • DevilCastle Vip
 • Bảng xếp hạng all
 • Bảng xếp hạng Class
 • Custom Monster Glow
 • Custom Vũ khí RF
6.000.000 VND

Standard

 • Autoreset
 • Autoreset Vip
 • Autoreset Table
 • Autoreset Vip Table
 • Hệ Thống Danh Hiệu
 • Hệ Thống Tu Chân
 • Postitem hiển thị hình ảnh
 • Giới hạn reset theo top 1
 • Camera 3D
 • New Map
 • Gift Tân thủ
 • Hiệu ứng đặc biệt
 • Áo choàng mới
 • Đăng ký vip
 • Bonus vũ khí rồng
 • Hê thống pet mới
 • Hệ thống thú cưỡi mới
 • Master ss9 tác dụng
 • Giới hạn option drop
 • Giới hạn kết nối pc
 • Hê ngân hàng ngọc
 • Hệ thống thuê item
 • Event Team vs Team
 • Event sa mạc dungeon
 • Antihack Server
 • BloodCastle Vip
 • DevilCastle Vip
 • Bảng xếp hạng all
 • Bảng xếp hạng Class
 • Custom Monster Glow
 • Custom Vũ khí RF
7.000.000 VND

Business

 • Autoreset
 • Autoreset Vip
 • Autoreset Table
 • Autoreset Vip Table
 • Hệ Thống Danh Hiệu
 • Hệ Thống Tu Chân
 • Postitem hiển thị hình ảnh
 • Giới hạn reset theo top 1
 • Camera 3D
 • New Map
 • Gift Tân thủ
 • Hiệu ứng đặc biệt
 • Áo choàng mới
 • Đăng ký vip
 • Bonus vũ khí rồng
 • Hê thống pet mới
 • Hệ thống thú cưỡi mới
 • Master ss9 tác dụng
 • Giới hạn option drop
 • Giới hạn kết nối pc
 • Hê ngân hàng ngọc
 • Hệ thống thuê item
 • Event Team vs Team
 • Event sa mạc dungeon
 • Antihack Server
 • BloodCastle Vip
 • DevilCastle Vip
 • Bảng xếp hạng all
 • Bảng xếp hạng Class
 • Custom Monster Glow
 • Custom Vũ khí RF
8.000.000 VND

Professional

 • Autoreset
 • Autoreset Vip
 • Autoreset Table
 • Autoreset Vip Table
 • Hệ Thống Danh Hiệu
 • Hệ Thống Tu Chân
 • Postitem hiển thị hình ảnh
 • Giới hạn reset theo top 1
 • Camera 3D
 • Gift Tân thủ
 • Hê thống pet mới
 • Hệ thống thú cưỡi mới
 • Hiệu ứng đặc biệt
 • Áo choàng mới
 • Đăng ký vip
 • Bonus vũ khí rồng
 • Master ss9 tác dụng
 • Giới hạn option drop
 • Giới hạn kết nối pc
 • Hê ngân hàng ngọc
 • Hệ thống thuê item
 • Event Team vs Team
 • Event sa mạc dungeon
 • New Map
 • Antihack Server
 • BloodCastle Vip
 • DevilCastle Vip
 • Bảng xếp hạng all
 • Bảng xếp hạng Class
 • Custom Monster Glow
 • Custom Vũ khí RF

CÁC MUONLINE ĐANG SỬ DỤNG

Dưới đây là các mu đang sử dụng server của chúng tôi.

MU2021.VN

Mu2021 Season 6.9 Autoreset - Reset nhận WCoin - Free 99%

Mu2021 Season 6.9 Autoreset - Reset nhận WCoin - Free 99%....

+ Xem thêm
MUTIENPHONG

Mu2021 Season 6.9 Autoreset - Reset nhận WCoin - Free 99%

Mu2021 Season 6.9 Autoreset - Reset nhận WCoin - Free 99%....

+ Xem thêm
MUVIET-XUA

Mu2021 Season 6.9 Autoreset - Reset nhận WCoin - Free 99%

Mu2021 Season 6.9 Autoreset - Reset nhận WCoin - Free 99%....

+ Xem thêm
MUTRONGDONG

Mu2021 Season 6.9 Autoreset - Reset nhận WCoin - Free 99%

Mu2021 Season 6.9 Autoreset - Reset nhận WCoin - Free 99%....

+ Xem thêm